ýaragly sypat

  1. Ýaragy bar bolan, ýaragy bilen üpjün edilen.

  2. Ýaragly göreş alyp barmaklyga degişli bolan.

    • Az wagtdan soňra bu duýgudaşlyk rewolýusiýanyň ýeňmegi ugrundaky ýaragly göreşlere çenli ösdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)