ýaraglanmak işlik

  1. Ýarag bilen üpjün bolmak, ýarag şaýyny tutmak.

  2. Göçme manyda Gerekli serişde bilen üpjün bolmak, enjamlanmak.

    • Dogry, çylşyrymly burawlara ýaş inženerleri ussa bellemek-de hatarlydy; olar teoriýa taýdan ýaraglanan bolsalar-da, ýeterlik tejribeleri ýokdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)