ýaradan

Dini söz Hudaý, Alla.

  • Arzym bar, ýaradan jepbar, Bu gamlardan gutar meni! («Görogly» eposy)