ýapyrylyşmak işlik

Köp bolup ýapyrylmak, egilmek, bükülişmek, busulyşmak.

  • Şol zoňtar murtly iki adam we Samat işan dagy meniň yzymdan ýapyrylyşyp gelýärdiler. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
  • ýapyrylyşyp
  • ýapyrylyşýardylar