ýapyrmak işlik

  1. Aşak basmak, çümürmek, ýatyrmak.

    • Dili bir garyş süýnen möjek uzyn gulaklaryny ýapyryp, naýynjar ses bilen uwlapdyr. (B. Kerbabaýew, Jonnuk Batyr)

    • Telpegi ýapyrmak.

  2. Göçme manyda Bir ýan ujundan sypyrtmak, ýok etmek.