ýapylmak işlik

 1. Ykjam beklenmek, ýapyk bolmak.

  • Ýapyl, sandygym ýapyl! (D. Agamämmedow, Goşgular we Pýesalar)

  • Koridoryň gapysy bat bilen açyldy-da, şarkyldap ýapyldy we «jark-jark» edip gelýän aýak sesi eşidildi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Gulplanmak, baglanmak, beklenmek.

  • Wagonlaryň gapylary berk ýapyldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Magazin ýapyldy.

 3. Üsti örtülmek, üsti basyrylmak.

  • Täze tamyň üsti örän oňat ýapyldy.

 4. Göçme manyda Günä, gara we ş. m. zatlar ýüklenmek.

  • Günä ýapylmak, şyltyk ýapylmak.

 5. Işlemegi bes etdirilmek, ýatyrylmak.

  • Şäherdäki ownuk dükanlar ýapyldy.

 6. Gutarylan bolmak, bes etdirilmek, tamamlanmak.

  • Mejlis ýapyldy.