ýaprakly sypat

  1. Ýapragy bar bolan, ýaprak bilen basyrylan, ýaprak çykaran.

    • Bu tokaý-ýaprakly tokaý, çygly hem kapas bolýar! -- diýip, Sofýa oňa aýtdy. (M. Gorkiý, Ene)

    • Gür ýaprakly pazyllaryň içinde waharmanlar ýas-ýaňyja toplapdyr. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  2. Ýaprak dakylan, ýaprak dakylyp bezelen.

    • Eje, men-ä ýaprakly köýnegimi geýäýjek!