ýapraklamak işlik

Ýaprak emele gelmek, ýaprak bilen basyrylmak, ýaprak çykarmak.

 • Ýaz aýlarynda hemme agaçlar ýapraklap başlaýarlar.


Duş gelýän formalary
 • ýapraklamaýan
 • ýapraklamaýar
 • ýapraklan
 • ýapraklanda
 • ýapraklap
 • ýapraklar
 • ýapraklara
 • ýapraklarda
 • ýapraklardan
 • ýapraklardyr
 • ýapraklary
 • ýapraklaryn
 • ýapraklaryna
 • ýapraklaryndan
 • ýapraklaryny
 • ýapraklaň