ýaprak at

 1. Ösümlikleriň howadan iýmitlenmegi hem-de gaz çalşygy üçin hyzmat edýän ýukajyk gök organy.

  • Ýaşyl ýapraklaryň arasy bilen göze kaklyşýan ýek-tük ak pamyklar ýalpyldaşýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Eliň ýüzi ýaly ýasy ýapraklar paşçarylyşyp gabarylýarlar. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Suwly ýabyň boýundaky uzyn deregiň kümüş ýaly lowurdaýan ýapraklary ertiriň şemaly bilen oýnaklaşýardy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 2. Aýal-gyzlaryň köýnekleriniň öňüne dakynýan ýapraga meňzeş kümüş şaýy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýaprak - ýapragy.


Duş gelýän formalary
 • ýapraga
 • ýapragy
 • ýapragymy
 • ýapragyn
 • ýapragyna
 • ýapragynda
 • ýapragyndaky
 • ýapragyndan
 • ýapragyny
 • ýapragynyň
 • ýapragyň
 • ýapragyňy
 • ýapragyňyz
 • ýaprakda
 • ýaprakdan
 • ýaprakdyr
 • ýapraklar
 • ýapraklara
 • ýapraklarda
 • ýapraklardaky
 • ýapraklardan
 • ýapraklardyr
 • ýapraklary
 • ýapraklarydyr
 • ýapraklaryn
 • ýapraklaryna
 • ýapraklarynda
 • ýapraklaryndaky
 • ýapraklaryndan
 • ýapraklaryny
 • ýapraklarynyň
 • ýapraklaryň
 • ýapraklaryňyň
 • ýaprakly
 • ýapraklylar
 • ýapraklylardan
 • ýapraklylygy
 • ýapraklylygyny
 • ýapraklylyk
 • ýaprakmy
 • ýapraksyz
 • ýapraksyzdyr