ýaponlar

Ýaponiýanyň esasy ilaty, ýerli halky.

  • Hasan kölde ýaponlaryň haýyn goşunlaryň nätdiň! Ak finleriň hem panlaryň başyn berk nogtalap etdiň. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)