ýapdyrmak işlik

  1. Üstüni örtdürmek, ýüzüni basyrtmak.

    • Tamyň üstüni ýapdyrmak.

  2. Birine bir zady baglatmak, bekletmek, gulplatmak.

    • Sandygyň agzyny ýapdyrmak.

  3. Tamdyryň ýüzüne, gazanyň içine ýapyşdyryp bişirtmek (çörek, çelpek we ş. m. hakda).