ýanynlamak işlik

[ýa:ny:nlamak]

Bir gapdalyna ýöremek, bir gapdalyna sowulmak, gyşarylmak, bir ýanyňa gyşarmak.

  • Ene ýanynlap stoluň ýanyna geldi-de, böwrüni diňledi. (M. Gorkiý, Ene)