ýantlymlyk

Süri üçin bir gezek inip çykarlyk.

  • Emma ýadaw çopan goşa barman, düýbünde süri üçin bir ýantlymlyk suw galan kakyň ygal ýalan pessejik paýyşynda doňan ýaly bolup, nazaryny uzaga dikip oturdy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýantlymlyk - ýantlymlygy.