ýamamak işlik

Ýama salmak, ýyrtylan ýerini ýama salyp tikmek.

  • Olaryň köne geýimleri ýamamak, kir ýuwmak üçin çogan gaýnatmak ýa-da ýarma bişirmek ýaly öý işleri bolaýmasa, başga üýşüp ýatan öý işleri hem ýokdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Aýakgap tikýän, ýamaýan ussahanasy, degirmeni bardy. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)