ýalynja

Ýalynjalyk edýän, ýaranjaňlyk edip ýören, ýaranyp gün görjek bolýan.

  • Diplomly ýalynjalaryň ýiti satirik portretleriniň ullakan galeriýasyny döredýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)