ýaltaklamak işlik

Töwerege çalt göz gezdirmek, göz aýlamak, garanjaňlamak.

  • Myrat ilkibada nämeden söze başlajagyny bilmedi, töweregine ýaltaklady. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

  • Galmagaldan peýda ýok! -- diýip, eýläk-beýläk ýaltaklady. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)