ýaltaklaşmak işlik

Birnäçe bolup ýaltaklamak, köp bolup ýalt-ýult edişip durmak, garanjaňlaşmak.

  • Bularyň üçüsi hem maşyndan düşüp, töwereklerini ýaltaklaşdylar. (A. Gowşudow, Eserler)

  • Selle edipdir eşiklerini başyna, Ýaltaklaşyp seredýärler daşyna. (N. Pomma, Saýlanan eserler)