ýaldyrak ýal‧dy‧rak

Astronomiýa Awgust aýynda tomus öýlen güýzüň sepgidinde dogýan ýalpyldawuk ýyldyz.

  • Ýaldyrak dogandan soň salkyn düşüp ugraýar.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýaldyrak - ýaldyragy.


Duş gelýän formalary
  • ýaldyragy
  • ýaldyragyň