ýaldyraşmak ýal‧dy‧raş‧mak işlik

  1. Köp bolup ýaldyrap durmak, birnäçe bolup şöhlelenmek, ýalpyldaşmak.

    • Ýyldyzlar ýaldyraşyp, öýli-öýüne girip barýan kolhozçylara guwanç bilen seredişýärdiler. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  2. Öwşün atyşmak, lowurdaşyp durmak.


Duş gelýän formalary
  • ýaldyraşmak
  • ýaldyraşyp
  • ýaldyraşýan
  • ýaldyraşýardy
  • ýaldyraşýardylar