ýakynlyk ýa‧kyn‧lyk

[ýaky:nlyk]

 1. Daş dällik, ýakyn aralykda bolmaklyk, golaýlyk.

  • Ol aýazyň ýakynlygyny aňladýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Emma kolhozçylar özleriniň şähere ýakynlyklaryny kilometr ölçegi bilen hasaplamaýarlar. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 2. Ýakyn hossarlyk, garyndaşlyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýakynlyk - ýakynlygy.


Duş gelýän formalary
 • ýakynlyga
 • ýakynlygy
 • ýakynlygydyr
 • ýakynlygymyz
 • ýakynlygyn
 • ýakynlygyna
 • ýakynlygyndadyr
 • ýakynlygyndan
 • ýakynlygyndanmy
 • ýakynlygyny
 • ýakynlygynyň
 • ýakynlygynyňam
 • ýakynlygyň
 • ýakynlygyňdan
 • ýakynlygyňy
 • ýakynlykda
 • ýakynlyklaryny
 • ýakynlykmy