ýakynlatmak işlik

[ýaky:nlatmak]

  1. Ýakynlap başlamak, golaýlap başlamak, golaýlaşmak.

    • Şol mahal oglanjyk elindäki pökgini özlerine ýakynlaşyp barýan Mährä zyňdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

    • Jarçy atly aýlanýan bolara çemeli, onuň sesi barha ýakynlaşýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

    • Daňataryň çagyrylmaly güni ýakynlaşdy. («Bahar»)

  2. Ýakyn aragatnaşykda bolup başlamak, dostlaşmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýakynlatmak - ýakynladýar, ýakynladar, ýakynladypdyr.