ýakynlamak işlik

[ýaky:nlamak]

Biriniň ýa-da bir zadyň ýakynyna barmak, birine ýa bir zada ýakyn gelmek, golaýlamak.

  • Ol artele ýakynlanyndan tahýasyny maňlaýyna geýip, hekgildän bolup ýördi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Suwlaryň ýeriň ýüzüne ýakynlamakgy bilen ýeriň topragy şorlanýar. («Pioner» žurnaly)