ýakynda ýa‧kyn‧da

[ýaky:nda]

 1. Ýakyn aralykda, golaýda.

 2. Ýaňy-ýakynda, az wagt mundan ozal, ýaňyrak.

  • Meniň bu oba ýakynda göçüp gelenimi özüň bilýäň ahyryn! (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

  • Ýakynda çarşaňňyly galamdaşlarymyň birine gabat gelenimde siziň raýonyňyzy halyndan habar aldym. («Tokmak» žurnaly)

 3. Ýakyn geljekde, ýakyn günlerde, tiz wagtda, tizlikde.


Duş gelýän formalary
 • ýakyndadygy
 • ýakyndadygyna
 • ýakyndadylar
 • ýakyndadyr
 • ýakyndanam