ýakymsyzlyk ýa‧kym‧syz‧lyk at

 1. Ýakymly dällik, ýaramly, mylaýym dällik, lezzetsizlik, mazaly dällik, häzirsizlik.

 2. Erbetlik, ýamanlyk, ýaramazlyk.

  • Akmaýanyň gözlerini agdaryp seredişinden-de bir ýakymsyzlyk göründi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Garagolluk, oňşuksyzlyk, ýoknasyzlyk.

  • Gowy okaň! Ýakymsyzlyk etmäň! (G. Gurbansähedow, Ak altyn)

  • Ol bäş minut geçenden soň müzzermesini bütinleý taşlady-da, ýakymsyzlyk etmäge başlady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýakymsyzlyk - ýakymsyzlygy.


Duş gelýän formalary
 • ýakymsyzlyga
 • ýakymsyzlygy
 • ýakymsyzlygyň
 • ýakymsyzlyklara
 • ýakymsyzlyklardan
 • ýakymsyzlyklaryň