ýakymsyramak ýa‧kym‧sy‧ra‧mak işlik

Ýakymly bolan bolmak, mylaýymsyramak.

  • Ol gyzynyň ýakymsyramasyndan, näzlenmesinden bir oýun salmak isleýänini aňdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
  • ýakymsyramasyndan