ýakalaşmak ýa‧ka‧laş‧mak işlik

Biri-biriň ýakasyndan almak, uruşmak.

 • Garly, näme, arçyn bilen ýakalaşyp gemrişdiňmi?! (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Ol-da çaltlyk bilen ýerinden galyp, gelip meniň bilen ýakalaşdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • ýakalaşan
 • ýakalaşara
 • ýakalaşdy
 • ýakalaşdym
 • ýakalaşjak
 • ýakalaşma
 • ýakalaşmagyna
 • ýakalaşmak
 • ýakalaşmany
 • ýakalaşsa
 • ýakalaşyp
 • ýakalaşýan
 • ýakalaşýanlara
 • ýakalaşýardylar