ýakalaşmak işlik

Biri-biriň ýakasyndan almak, uruşmak.

  • Garly, näme, arçyn bilen ýakalaşyp gemrişdiňmi?! (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Ol-da çaltlyk bilen ýerinden galyp, gelip meniň bilen ýakalaşdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)