ýakaşyksyzlyk ýa‧ka‧şyk‧syz‧lyk at

Gepleşik dili Gelşikli dällik, ýaraşygy bolmazlyk, gelşiksizlik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýakaşyksyzlyk - ýakaşyksyzlygy.