ýakaşyklylyk ýa‧ka‧şyk‧ly‧lyk at

Gepleşik dili Gelşiklilik, ýaraşyklylyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýakaşyklylyk - ýakaşyklylygy.