ýagtygözin ýag‧ty‧gö‧zin

[ýagtygözi:n]

Garaňky gatlaşmanka, garaňky düşmänkä, Gün ýaşmanka, gündizden, irgözin.

  • Men ýagtygözüin gelmekçidim, ýöne meniň işim başdan agdyk boldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ol ýagtygözin olaryň näçedigini saýgarypdy. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)