ýagtygözin

[ýagtygözi:n]

Garaňky gatlaşmanka, garaňky düşmänkä, Gün ýaşmankä, gündizden, irgözün.

  • Men ýagtygözüin gelmekçidim, ýöne meniň işim başdan agdyk boldy. («Sowet Edebiýaty» žurnaly)

  • Ol ýagtygözin olaryň näçedigini saýgarypdy. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)