ýagmeşik ýag‧me‧şik

[ýa:gmeşik]

Ýag salmak üçin geçi derisinden eýlenip edilýän gap.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýagmeşik - ýagmeşigi.