ýaglamak ýag‧la‧mak işlik

[ýa:glamak]

Ýagçalmak, ýagçalyp arassalamak.

 • Hojamyrat siziň ädigiňizi ýagladymy?! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ana, geýimçiler tikin maşynlaryny süpürýärler we ýaglaýarlar. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

agyz ýaglamak

seret agyz


Duş gelýän formalary
 • ýaglady
 • ýagladyk
 • ýagladymy
 • ýaglama
 • ýaglamagy
 • ýaglamak
 • ýaglamakdan
 • ýaglamaklygyň
 • ýaglamaly
 • ýaglamalydy
 • ýaglamazdan
 • ýaglap
 • ýaglapdyr
 • ýaglar
 • ýaglara
 • ýaglarda
 • ýaglardan
 • ýaglary
 • ýaglaryna
 • ýaglaryndan
 • ýaglaryny
 • ýaglaryňy
 • ýaglaýanlar
 • ýaglaýar
 • ýaglaýardylar
 • ýaglaýarlar