ýagjarmak işlik

[ýagjarmak]

Ýaglylyk zerarly ýalpyldap durmak, ýagy ýüzüne çykyp durmak.

  • Hanyň ýagly naharyndan ýagjaran murtlaryny towlaşdyrarlar. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Onuň derlän ýüzi ýagjaryp görünýärdi. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

  • Ol daşyna ýagjymak bir kagyz oralan iki sany dokument çykardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

ýagjymak ses

seret ses

  • Aýnanyň ýagjymak sesini eşiden Artygyň ýüzi biraz açyldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)