ýagjarmak ýag‧jar‧mak işlik

[ýagjarmak]

Ýaglylyk zerarly ýalpyldap durmak, ýagy ýüzüne çykyp durmak.

 • Hanyň ýagly naharyndan ýagjaran murtlaryny towlaşdyrarlar. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Onuň derlän ýüzi ýagjaryp görünýärdi. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

 • Ol daşyna ýagjymak bir kagyz oralan iki sany dokument çykardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

ýagjymak ses

seret ses

 • Aýnanyň ýagjymak sesini eşiden Artygyň ýüzi biraz açyldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • ýagjaran
 • ýagjarmajagyna
 • ýagjarmandyr
 • ýagjarmasa
 • ýagjarmaz
 • ýagjaryp
 • ýagjarypdyr
 • ýagjarýan