ýagdaýly sypat

  1. Ýagdaýa görä, ýagdaýa laýyk.

    • Puly ýagdaýly sowmak gerek.

  2. Onçakly köp däl, azrak.

    • Onuň azyk meselesi ýagdaýly göründi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Tokar bilen Nökeriň ussaçylyk esbaplary örän ýagdaýlydy. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)