ýagdaýly ýag‧daý‧ly sypat

 1. Ýagdaýa görä, ýagdaýa laýyk.

  • Puly ýagdaýly sowmak gerek.

 2. Onçakly köp däl, azrak.

  • Onuň azyk meselesi ýagdaýly göründi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Tokar bilen Nökeriň ussaçylyk esbaplary örän ýagdaýlydy. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)


Duş gelýän formalary
 • ýagdaýla
 • ýagdaýlydy
 • ýagdaýlydygy
 • ýagdaýlydygyny
 • ýagdaýlydyr
 • ýagdaýlyja