ýagşylanmak ýag‧şy‧lan‧mak işlik

  1. Hil taýdan gowulanmak, oňat bolmak, oňatlanmak, ýagşylaşmak.

    • Bu öý biziň gün-güzeranymyzyň ýagşylanyp gitmegine tarap açylan iň birinji gapy bolsun! (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

    • Soňabaka atyşygyň netijesiniň ýagşylanyp barmagy Durdynyň ruhuny has ýokary göterýärdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  2. Sagatlanmak, guratlanmak, daýanmak, ýagşylaşmak.


Duş gelýän formalary
  • ýagşylanyp