ýagşylaşmak ýag‧şy‧laş‧mak işlik

seret ýagşylanmak

  • Zähmet güni näçe köp gazansaň, şonça-da durmuşyň ýagşylaşýar -- diýip käýedi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Barha ýagşylaşýar daýhanyň haly, Toý-tomaşa, şatlyk, görseň her ýeri. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • ýagşylaşar
  • ýagşylaşmak
  • ýagşylaşyp
  • ýagşylaşýar
  • ýagşylaşýardy