ýagşylaşmak işlik

seret ýagşylanmak

  • Zähmet güni näçe köp gazansaň, şonça-da durmuşyň ýagşylaşýar -- diýip käýedi. (A. Durdyýew, Saýlanan Eserlert)

  • Barha ýagşylaşýar daýhanyň haly, Toý-tomaşa, şatlyk, görseň her ýeri. (N. Pomma, Saýlanan eserler)