ýadyrmak ýa‧dyr‧mak işlik

  1. Ýagmaga başlatmak.

  2. Göçme manyda Köp mukdarda bir ýerden ikinji bir ýere yzyny üzmän getirmek, bir ýere yzyny üzmän iberip durmak.

  3. Bir ýerden ikinji bir ýere yzly-yzyna zyňmak, yzly-yzyna atmak.

    • Pulemiýot çabga ýaly ok ýagdyrýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

gargyş ýagdyrmak

seret gargyş

  • Şemsiýe uzak sözledi, zeýrendi, Pehlewä gargyş ýagdyrdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

muşakgat ýagdyrmak

seret muşakgat

  • Ýeri, heleý, muşakgat ýagdyrmasana! (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)