ýadyrganmak ýa‧dyr‧gan‧mak işlik

[ýa:dyrganmak]

Öz-özünden ýadyrgamak, çekinen bolmak, utanan bolmak.

  • Bizi ilki gören daniýaly gyz ýadyrganýan ýaly dymyp durdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • ýadyrganyp
  • ýadyrganýan