ýadyrgamak ýa‧dyr‧ga‧mak işlik

[ýa:dyrgamak]

Nätanyş ýere, ýat adamlaryň arasynda düşende utanmak, çekinjeňlik etmek, ýygra bolmak, gaça durmak.


Duş gelýän formalary
  • ýadyrgamak
  • ýadyrgan
  • ýadyrgap
  • ýadyrgar
  • ýadyrgaýar