ýadygär

[ýa:dygär]

seret ýadygärlik 1,2

  • Men şol baýram üçin ömürlik ýadygär bolsun! -- diýip, bir gowy haly dokamak işine girişjek bolýaryn. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Bilegimde ýalpyldaýan bilezik, Söýgülimden galypdy meň ýadygär. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Ýusup beg, bu-da menden saňa ýadygär! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)