ýadro ýad‧ro

 1. Bir zadyň merkezi bölegi, özeni.

  • Wodorod atomynyň položitel zarýadlanan ýadrosy proton adyny aldy. («Fizika» kursy)

  • Atom ýadrosy.

 2. Göçme manyda Bir kollektiwiň esasy bölegi, topary.

 3. Sport termini Zyňmak boýunça sport maşklaryny ýerine ýetirmeklik üçin hyzmat edýän çoýun şar.

  • Men oňa sportyň ýadro zyňmak ýaly görnüşleri bilen-de türgenleşmekligiň gerekdigini düşündirdim. («Pioner» žurnaly)

 4. Biologiýa Haýwan, ösümlik organizmleriniň öýjüginiň esasy düzüm bölegi.


Duş gelýän formalary
 • ýadroda
 • ýadrodaky
 • ýadrodan
 • ýadrolar
 • ýadrolara
 • ýadrolarda
 • ýadrolardaky
 • ýadrolardan
 • ýadrolary
 • ýadrolaryna
 • ýadrolaryndan
 • ýadrolaryny
 • ýadrolarynyň
 • ýadrolaryň
 • ýadrolaýyn
 • ýadroly
 • ýadrolylar
 • ýadrolylara
 • ýadrolylaryň
 • ýadrony
 • ýadronyň
 • ýadrosy
 • ýadrosydyr
 • ýadrosyna
 • ýadrosynda
 • ýadrosyndaky
 • ýadrosyndan
 • ýadrosyny
 • ýadrosynyň
 • ýadrosyz
 • ýadrosyzdyr
 • ýadrosyzlara
 • ýadrosyzlaryň