ýadro

  1. Bir zadyň merkezi bölegi, özeni.

    • Wodorod atomynyň položitel zarýadlanan ýadrosy proton adyny aldy. («Fizika Kursy»)

    • Atom ýadrosy.

  2. Göçme manyda Bir kollektiwiň esasy bölegi, topary.

  3. Sport termini Zyňmak boýunça sport maşklaryny ýerine ýetirmeklik üçin hyzmat edýän çoýun şar.

    • Men oňa sportyň ýadro zyňmak ýaly görnüşleri bilen-de türgenleşmekligiň gerekdigini düşündirdim. («Pioner» žurnaly)

  4. Biologiýa Haýwan, ösümlik organizmleriniň öýjüginiň esasy düzüm bölegi.