ýadawsyz ýa‧daw‧syz sypat

[ýa:dawsyz]

  1. Irmän-arman, ýadaman, argynsyz, çydamly.

  2. Yzyny üzmän, dyngysyz, birsyhly, yzygiderli.


Duş gelýän formalary
  • ýadawsyzlyk