ýadamazak ýa‧da‧ma‧zak

[ýa:damazak]

Ýadawlygy bilmeýän, işe çydamlylyk bilen daryşagan, armazak.

  • Onuň ýadamazak elleri daýaw synasyna ýaraşyklydy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýadamazak - ýadamazagy.


Duş gelýän formalary
  • ýadamazakdygyny