ýadamak işlik

[ýa:damak]

  1. Ýadaw halda bolmak, ýadawlyk duýmak, köp işläp güýçden gaçmak, armak.

    • Men hem suwuň içinde gezip ýadadym. («Türkmen Halk Ertekileri Ýygyndysy»)

    • Işçiler ardylar, ýadadylar, ajykdylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Sen uzak gije ukudan galdyň, ýadadyň. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

  2. Göçme manyda Bizar bolmak, halys bolmak, irmek.

    • Ol aýdanyň hem bolman durjak däl, men şu dullukdan halys ýadadym. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)