ýadamak ýa‧da‧mak işlik

[ýa:damak]

 1. Ýadaw halda bolmak, ýadawlyk duýmak, köp işläp güýçden gaçmak, armak.

  • Men hem suwuň içinde gezip ýadadym. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

  • Işçiler ardylar, ýadadylar, ajykdylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Sen uzak gije ukudan galdyň, ýadadyň. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

 2. Göçme manyda Bizar bolmak, halys bolmak, irmek.

  • Ol aýdanyň hem bolman durjak däl, men şu dullukdan halys ýadadym. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • ýadady
 • ýadady-da
 • ýadadygam
 • ýadadyk
 • ýadadylar
 • ýadadym
 • ýadadymy
 • ýadadyň
 • ýadadyňmy
 • ýadajaga
 • ýadam
 • ýadama
 • ýadamady
 • ýadamadyk
 • ýadamadym
 • ýadamadyňyzmy
 • ýadamagy
 • ýadamagyna
 • ýadamagyň
 • ýadamak
 • ýadamaklyga
 • ýadamaklygy
 • ýadamaklygyna
 • ýadamaklygyny
 • ýadamaklyk
 • ýadamaly
 • ýadaman
 • ýadamandy
 • ýadamandyrlar
 • ýadamany
 • ýadamasak
 • ýadamasyn
 • ýadamazdyk
 • ýadamazlygy
 • ýadamazlygyna
 • ýadamazlyk
 • ýadamazy
 • ýadamaýan
 • ýadamaýar
 • ýadamaň
 • ýadamok
 • ýadan
 • ýadana
 • ýadanda
 • ýadandan
 • ýadandygyna
 • ýadandygyny
 • ýadandygyňy
 • ýadandyklaryny
 • ýadandyr
 • ýadanlar
 • ýadanlary
 • ýadanlaryna
 • ýadanlaryndan
 • ýadanlaryny
 • ýadanlygy
 • ýadanlyk
 • ýadanokmy
 • ýadansoň
 • ýadany
 • ýadanym
 • ýadanyndan
 • ýadanyny
 • ýadap
 • ýadapdy
 • ýadapdyk
 • ýadapdylar
 • ýadapdyr
 • ýadapdyrlar
 • ýadapdyryn
 • ýadapsyň
 • ýadar
 • ýadardy
 • ýadarsyň
 • ýadary
 • ýadaryn
 • ýadasa
 • ýadasalaram
 • ýadasaň
 • ýadasaňyz
 • ýadasyn
 • ýadaý
 • ýadaýan
 • ýadaýan-da
 • ýadaýandygyny
 • ýadaýandyklaryny
 • ýadaýanlygy
 • ýadaýanlygyny
 • ýadaýanyny
 • ýadaýança
 • ýadaýar
 • ýadaýarlar
 • ýadaýarys
 • ýadaýjak
 • ýadaýyn
 • ýadaňok