ýabygorly

Gepleşik dili Pes, gowşak, ýaramaz.

  • Ol özbaşdak işläp bilmeýärdi, sebäbi onuň slesarlygy juda ýabygorlydy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)