ýabanylaşmak ýa‧ba‧ny‧laş‧mak işlik

[ýa:banylaşmak]

Ýabany bolup gitmek, ýabany hala öwrülmek.

  • Onuň erkin we mähirli gürrüňi meniň ýabanylaşan utanjaňlygymy köşeşdirdi. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • ýabanylaşan