ýabantowuk

[ýa:bantowuk]

Dialektal söz seret sülgün

  • Ylaýta-da ýaban towuklary, towşanlary görende, Saryjanyň keýpi kök bolýardy. (J. Akyýew, Mergeniň Ogly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýabantowuk - ýabantowugy.