ýabagan ýa‧ba‧gan

[ýa:bagan]

Botanika Bede edilýän tikenli haşal ot, ösümlik.

  • Ýabagan, doňuzgataňyr, dänegerçek, adyýaman, süýtleňňiç ýaly biderek har-haşal otlardan başga bu ýerde hiç zat ýok. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • ýabaganda