ýabşyrylmak ýab‧şy‧ryl‧mak işlik

  1. Biçilen geýimiň böleklerini birleşdirilip tikilmek.

  2. Bir zat ikinji zat bilen birikdirilmek.

  3. Ýelmenip ýapyşdyrylmak, ýüzüne ýelmenmek.


Duş gelýän formalary
  • ýabşyrylan
  • ýabşyrylyp
  • ýabşyrylýan
  • ýabşyrylýar