ýabşyrylmak işlik

  1. Biçilen geýimiň böleklerini birleşdirilip tikilmek.

  2. Bir zat ikinji zat bilen birikdirilmek.

  3. Ýelmenip ýapyşdyrylmak, ýüzüne ýelmenmek.