ýabşyrtmak ýab‧şyrt‧mak işlik

  1. Biçilen geýimiň böleklerini birikdirtmek, birleşdirip tikdirmek.

  2. Bir zady ikinji bir zat bilen birikdirmek.

  3. Ýelmetmek, ýapyşdyrtmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýabşyrtmak - ýabşyrdýar, ýabşyrdar, ýabşyrdypdyr.


Duş gelýän formalary
  • ýabşyrtmak