ýabşyrmak ýab‧şyr‧mak işlik

 1. Biçilen geýimiň böleklerini birleşdirip dikmek, gyrasyny içine epip tikmek.

  • Köýnegimiň ýanyny ýabyşyrdym.

  • Tahýamyň depesini ýabşyrdym.

 2. Bir zady ikinji zat bilen birikdirmek.

  • Jaýyň ganatlaryny ýabşyrdylar.

 3. Ýelmäp ýapyşdyrmak, ýüzüne ýelmemek.

  • Aýjemalyň suraty we terjime haly ýazylan plakatlar ýabşyrlyp goýlupdyr. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • ýabşyrdylar
 • ýabşyrdym
 • ýabşyrma
 • ýabşyrmak
 • ýabşyryp